User Tools

Site Tools


odkazy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
odkazy [2018/09/23 17:22]
signumbelli1914
odkazy [2019/06/22 15:10] (current)
Line 22: Line 22:
 ===== Projekty ===== ===== Projekty =====
  
-|  |Encyklopedie první světové války|[[https://​encyclopedia.1914-1918-online.net/​project/​about/]]|+|  |Encyklopedie první světové války|[[https://​encyclopedia.1914-1918-online.net/​]]|
 |  |Polegli - seznam vojenských hřbitovů a pochovaných z WW1 v Polsku|[[http://​www.polegli.forgen.pl/​]]| |  |Polegli - seznam vojenských hřbitovů a pochovaných z WW1 v Polsku|[[http://​www.polegli.forgen.pl/​]]|
 | {{::​canadaatwar.jpg?​100|}} |Canada at War|[[http://​www.canadaatwar.ca/​]]| | {{::​canadaatwar.jpg?​100|}} |Canada at War|[[http://​www.canadaatwar.ca/​]]|
odkazy.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)