Přehled podle jednotek

Cmentarz wojenny nr 4 - Grab

18. pěší pluk2 (Doplňovací okres Hradec Králové)
10. domobranecký pěší pluk1 (Domobranecký doplňovací okres Mladá Boleslav)
11. zeměbranecký pěší pluk1 (Zeměbranecký doplňovací okres Jičín)
36. pěší pluk1 (Doplňovací okres Mladá Boleslav)
2. prapor polních myslivců1 (Vojenské velitelství Litoměřice (IX.sborová oblast))
celkem6

Vojáci jednotek z Českých zemí

Kpl. tit. Zgsf.Karl CORTEČKA18. pěší pluk25.3. 1915
Inf.Karl CORCEK18. pěší pluk25.3. 1915
Inf.Johann NIECHEMSKÝ36. pěší pluk27.11. 1914
Jg.Emil GEPPICH2. prapor polních myslivců?
Johann SZLIASZKY10. domobranecký pěší pluk14.11. 1914
Res.Kpl.Adalbert POKORNY11. zeměbranecký pěší pluk23.11. 1914provozovatel portálu: Signum belli 1914