Přehled podle jednotek

Cmentarz wojenny nr 190 - Janowice

88. pěší pluk19 (Doplňovací okres Beroun)
81. pěší pluk4 (Doplňovací okres Jihlava)
28. pěší pluk2 (Doplňovací okres Praha)
11. domobranecký pěší pluk1 (Domobranecký doplňovací okres Jičín)
11. dragounský pluk1 (Vojenské velitelství Vídeň (II. sborová oblast))
celkem27

Vojáci jednotek z Českých zemí

Inf.Peter LAŠTOVIČKA81. pěší pluk26.12. 1914
Inf.Ferdinand ROHRINGER81. pěší pluk26.12. 1914
lnf.Franz ŠIML88. pěší pluk1.1. 1915
Inf.Karl HEIDL88. pěší pluk1.1. 1915
Inf.Adalbert KOZLIK88. pěší pluk1.1. 1915
Obltn.Maximilian BUKS, R. von,11. dragounský pluk25.12. 1914
Un.Alois NĚM ANSKY81. pěší pluk26.12. 1914
Ltn.Ivan BURE88. pěší pluk1.1. 1915
Hptm.Franz TUREČEK88. pěší pluk1.1. 1915
Inf.Johann VONDRAČEK11. domobranecký pěší pluk19.4. 1915
Kpl.Karl VIEHMANN88. pěší pluk1.1. 1915
Inf.Franz SLACH88. pěší pluk1.1. 1915
Inf.Johann KOSÁK88. pěší pluk1.1. 1915
Inf.Emil FEUER88. pěší pluk1.1. 1915
lnf.Anton VOTRUBA88. pěší pluk1.1. 1915
Inf.Wilhelm CACH88. pěší pluk1.1. 1915
Inf.Wenzel PŘIBYL28. pěší pluk?
Zgsf.Josef KUTSCHER28. pěší pluk18.2. 1915
Inf.Franz KOSEK [:MOSEK:]81. pěší pluk12.1. 1915
Inf.Franz JICHA88. pěší pluk5.1. 1915
Inf.Adolf VASCHITZKA,88. pěší pluk4.1. 1915
lnf.Franz FISCHER88. pěší pluk5.1. 1915
Inf.Vaclav SIT [:SCHIT:]88. pěší pluk5.1. 1915
Inf.Franz VLČEK88. pěší pluk4.1. 1915
lnf.Anton ARNOLD88. pěší pluk1.1. 1915
Inf.Johann SMOLIK88. pěší pluk1.1. 1915
Gft.Adolf JUNGMANN88. pěší pluk1.1. 1915provozovatel portálu: Signum belli 1914