Přehled podle jednotek

Cmentarz wojenny nr 381 - Wieliczka

29. zeměbranecký pěší pluk4 (Zeměbranecký doplňovací okres Budějovice)
88. pěší pluk3 (Doplňovací okres Beroun)
35. pěší pluk3 (Doplňovací okres Plzeň)
75. pěší pluk2 (Doplňovací okres Jindřichův Hradec)
36. pěší pluk1 (Doplňovací okres Mladá Boleslav)
3. pěší pluk1 (Doplňovací okres Kroměříž)
14. zeměbranecký pěší pluk1 (Zeměbranecký doplňovací okres Brno)
7. zeměbranecký pěší pluk1 (Zeměbranecký doplňovací okres Plzeň)
24. zeměbranecký pěší pluk1
22. polní kanonový pluk1 (Vojenské velitelství Praha (VIII. sborová oblast))
2. pevnostní dělostřelecký pluk1 (Vojenské velitelství Krakov (I. sborová oblast))
celkem19

Vojáci jednotek z Českých zemí

Inf.Josef DIENSTBIER88. pěší pluk7.12. 1914
Inf.Josef RALIS36. pěší pluk7.12. 1914
Inf.Franz BLAHOUS29. zeměbranecký pěší pluk28.11. 1914
Inf.Anton HEINDINGER29. zeměbranecký pěší pluk22.11. 1914
Sch.Josef GURSCHIK29. zeměbranecký pěší pluk15.12. 1914
Inf.Josef DOBERNATZ35. pěší pluk13.12. 1914
Inf.Karl DRS75. pěší pluk13.12. 1914
Inf.Franz GőRTSCH [:POETSCH:]75. pěší pluk?
Inf.Johann HULAK3. pěší pluk23.12. 1914
E.R.Karl SINGER35. pěší pluk12.12. 1914
Inf.Johann SCHNEIDER88. pěší pluk12.12. 1914
E.R.Inf.Heinrich PőRNER88. pěší pluk10.12. 1914
Inf.Josef MEIDLINGER [:MEODLINGER:]14. zeměbranecký pěší pluk14.12. 1914
Kp1.Karl KUNZE7. zeměbranecký pěší pluk1.12. 1914
Inf.Karl KAINZ24. zeměbranecký pěší pluk24.12. 1914
Kan.Josef BARTOă22. polní kanonový pluk20.12. 1914
E.R.Inf.Josef POTSCHAK35. pěší pluk?
E.R.Kan.Martin KRZY2OWSKI2. pevnostní dělostřelecký pluk12.12. 1914
Gasparus STANGL29. zeměbranecký pěší pluk20.12. 1914provozovatel portálu: Signum belli 1914