Přehled podle jednotek

Cmentarz wojenny nr 314 - Bochnia

28. pěší pluk3 (Doplňovací okres Praha)
25. zeměbranecký pěší pluk2 (Zeměbranecký doplňovací okres Kroměříž)
16. prapor polních myslivců2 (Vojenské velitelství Krakov (I. sborová oblast))
24. zeměbranecký pěší pluk2
8. zákopnický prapor1 (Vojenské velitelství Praha (VIII. sborová oblast))
21. pěší pluk1 (Doplňovací okres Čáslav)
2. polní kanónový pluk1 (Vojenské velitelství Krakov (I. sborová oblast))
5. prapor polních myslivců1 (Vojenské velitelství Krakov (I. sborová oblast))
18. pěší pluk1 (Doplňovací okres Hradec Králové)
14. zeměbranecký pěší pluk1 (Zeměbranecký doplňovací okres Brno)
15. zeměbranecký pěší pluk1 (Zeměbranecký doplňovací okres Opava)
22. prapor polních myslivců1 (Vojenské velitelství Praha (VIII. sborová oblast))
3. polní kanónový pluk1 (Vojenské velitelství Krakov (I. sborová oblast))
28. zeměbranecký pěší pluk1 (Zeměbranecký doplňovací okres Písek)
9. zeměbranecký pěší pluk1 (Zeměbranecký doplňovací okres Litoměřice)
12. zeměbranecký pěší pluk1 (Zeměbranecký doplňovací okres Čáslav)
celkem21

Vojáci jednotek z Českých zemí

Gft.tit.Kpl.Rudolf MOHL24. zeměbranecký pěší pluk21.9. 1914
Inf.Josef ŠPOLC28. zeměbranecký pěší pluk14.10. 1914
Inf.Josef ONDRAČEK12. zeměbranecký pěší pluk17.10. 1914
Inf.Eduard LANO21. pěší pluk2.11. 1914
Jg.Anton TREFIL5. prapor polních myslivců1.10. 1914
Res.Inf.Franz KRATOCHWIL14. zeměbranecký pěší pluk30.10. 1914
Gft.Karl RUSIANOWSKI15. zeměbranecký pěší pluk3.11. 1914
Jg.Wladimir TOMSA22. prapor polních myslivců16.11. 1914
Inf.Josef BARTLI25. zeměbranecký pěší pluk20.11. 1914
lnf.tit.Kpl.Anton HOLEČEK28. pěší pluk20.11. 1914
Inf.Thomas WARZNY28. pěší pluk19.12. 1914
E.F.Jg.Rudolf ATZLER16. prapor polních myslivců23.12. 1914
Kan.Leopold KREUTMAYER3. polní kanónový pluk24.12. 1914
Inf.Josef TICHY28. pěší pluk28.12. 1914
lnf.Josef MÁCHALA25. zeměbranecký pěší pluk29.12. 1914
Ob.Jg.Rudolf BURYAN16. prapor polních myslivců16.1. 1915
Inf.Josef BEDNARCZYK9. zeměbranecký pěší pluk9.1. 1915
Sapp.Anton HOYER8. zákopnický prapor11.1. 1915
R.Kpl.tit.Zgsf.Ludwig MACH2. polní kanónový pluk30.10. 1914
Lst.Josef MOLLNER24. zeměbranecký pěší pluk26.6. 1915
Lst.Franz TENBER18. pěší pluk17.5. 1915provozovatel portálu: Signum belli 1914