Přehled podle jednotek

Cmentarz wojenny nr 244 - Narożniki

8. pěší pluk36 (Doplňovací okres Brno)
99. pěší pluk3 (Doplňovací okres Znojmo)
celkem39

Vojáci jednotek z Českých zemí

E.F.Inf.Johann PETŘIK8. pěší pluk9.5. 1915 - 11.5. 1915
Inf.Wenzel KOCAB [:KOGOR:]8. pěší pluk9.5. 1915 - 11.5. 1915
Inf.Josef MAREK8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Friedrich CHLÁDEK [:CHLADNYK:]8. pěší pluk11.5. 1915
Kpl.Jaroslaus RYCHNOVSKÝ8. pěší pluk9.5. 1915
W.Josef KALOUŠEK8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Josef SENDERA8. pěší pluk9.5. 1915
E.R.Inf.Johann NAVRÁTIL [:NAVRÁT:]8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Franz OBOŘIL8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Franz PROCHÁZKA8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Julius PETLACH8. pěší pluk9.5. 1915
Zgfs.Rudolf HEGER8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Josef HRUB8. pěší pluk9.5. 1915
Inf. HASSENBERGER8. pěší pluk9.5. 1915
Offz.D.Leopold FI...8. pěší pluk9.5. 1915
E.F.Inf.Josef BUŠ8. pěší pluk9.5. 1915
Gft.Rudolf EORY8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Johann CZURDA [:CZIERDA:]8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Johann DANIEL8. pěší pluk9.5. 1915
Kpl.tit.Zgsf.Johann BAUMGARTNER99. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Josef MIKSCHE99. pěší pluk9.5. 1915
E.F.Inf.Franz MATOŠEK8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Johann NOVÁK8. pěší pluk9.5. 1915
Zgsf.Rudolf KOTAS8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Ludwig JELINEK8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Jaromír KRÁL8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Wilhelm KLICHA8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Franz KYCHLER8. pěší pluk9.5. 1915
lnf.Franz LAZAR8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Franz LUDVIK8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Johann HNADEK99. pěší pluk9.5. 1915
lnf.Rudolf SEDLÁK8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Hans ULEHLA [:DCHLA:]8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Josef VOLAK8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Karl VANÉK8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Franz WELLF [:WELLAN:]8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Ferdinand ZABRANSKY8. pěší pluk9.5. 1915
Inf.Josef ZAHRADNIČEK8. pěší pluk9.5. 1915
Un.Ottmar BERNHARDT8. pěší pluk9.5. 1915provozovatel portálu: Signum belli 1914