Pátrání po osudech předků

Čím dál více lidí se věnuje amatérské genealogii - snaze zjistit pokud možno co nejvíce informací o svých předcích. Při tomto pátrání v našem středoevropském prostoru každý nevyhnutelně brzy narazí na dvě světové války a osudy svých předků během tohoto období. Zatímco druhé světové války se aktivně, tedy na frontě, díky specifickému právnímu postavení Protektorátu Čechy a Morava účastnilo jen malé procento Čechů, první světové války se nějakým způsobem aktivně účastnila většina mužů ve vojenském věku, tedy dvou generací mužů ročníků narození 1865-1900. Zde je několik rad týkajících se pátrání po jejich osudech:

Všechny dostupné informace z dokumentů

Pro dohledávání jakýchkoliv dalších údajů o vojenské službě Vašeho předka velmi pomůžemít k dospozici co nejvíce údajů, které lze získat doma - z dokumentů, pohlednic i (jakkoliv matných) vzpomínek pamětníků či tradovanýh rodinných historií.

Nutným předpokladem je především znát jméno, datum a místo narození, případně místní příslušnost dotyčného. Dalším důležitým údajem je vojenská jednotka, ve které sloužil. Té se lze dopátrat několika způsoby:
- v dokumentech, např. pohlednicích či dopisech, může být přímo uvedena v rámci adresy nebo razítka polní pošty; ačkoliv u bojových útvarů k tomu většinou nedocházelo, u různých pomocných a nebojových útvarů se často stávalo, že člověk v průběhu války sloužil u několika různých jednotek - proto je důležité sledovat i veškerá data, která na dokumentech jsou uvedena
- v pražském VÚA jsou vojenské dokumenty vojáků sloužících u jednotek doplňovaných z Českých zemí, které evidují celou jejich vojenskou službu; na základě jména a data narození je možné nechat si příslušný list vyhledat, avšak některé (nejsilnější) ročníky byly zkartovány a data nejsou kompletní, navíc archiv je minimálně do poloviny roku 2014 uzavřen a údajně v tomto období odmítá odpovídat i na písemné dotazy
- ve vídeňském Kriegsarchivu existuje dokumentace vojenské služby pro všechny důstojníky a také seznamy všech vojáků, kteří během války zemřeli; pokud je toto případ Vašeho předka, můžete se obrátit na něj (komunikaci lze vést v angličtině)
- pokud nelze získat žádnou z výše uvedených cest potvrzenou informaci o příslušnosti k jednotce, lze využít našeho nástroje: zde lze dohledat, do jakých jednotek byli odváděni muži z hledané obce (funguje pro území dnešní ČR a SR) a zjistit tak, ve které jednotce Váš předek pravděpodobně sloužil.

Je potřeba být smířen s tím, že s největší pravděpodobností je právě příslušnost k jednotce tím jediným vodítkem, které pro rekonstrukci osudu Vašeho předka během války budete mít. Jakékoliv podrobnosti o jeho individuální službě, zážitcích či konkrétním osudu můžete získat jedině z jeho pozůstalosti, tedy z pohlednic, rodinného vyprávění nebo, budete-li mít obzvláštní štěstí, z jeho zapsaných vzpomínek či dokonce deníku. Jedinou výjimkou je případ, kdy Váš přede během války zemřel - pak byste měli být schopni na základě okumentů z Kriegsarchivu získat místo a datum jeho smrti a většinou i místo pohřbení. O tom, kde a co během války prožil se svou jednotkou, se pak můžete pouze obecně dozvědět z historie daného útvaru během války.

Historie vojenské jednotky

Bohužel, historie jednotlivých vojenských jednotek doplňovaných z Českých zemí během Velké války není téměř vůbec zpracována. Právě o to se postupně snaží mimo jiné naše sdružení Signum belli 1914. Prozatím jsme na základě zařazení jednotek v rakousko-uherské armádě v průběhu války (které lze nalézt v sekci Seznam jednotek) schopni dohledat jejich pobyt na jednotlivých úsecích jednotlivých front v daném období. Časem bychom rádi tyto údaje zkompletovali a zveřejnili na tomto portálu, prozatím jsme schopni pomoci v konkrétních případech, kdy hledáte konkrétní jednotku v konkrétním čase...

Je možné si projít i obdobný návod našich slovenských kolegů na portále www.velkavojna.sk a nebo návod kolegů od hradeckého 18. pěšího pluku na jejich webu. Na stránkách VHÚ lze zase najít podrobný popis seznamů ztrát, které vycházely během války tiskem, a také databázi příslušníků čs. legií a padlých vojáků rakousko-uherské armády. Dobrou inspirací může být také zpracovaný příběh pana Václava Červeného, který s minimem informací pátral po záhadném osudu svého pradědečka.
provozovatel portálu:
Signum belli 1914