Verlustlisten

Plukovní seznamy ztrát

Každý pluk (případně odloučený prapor, prapor polních myslivců apod.) měl povinnost během války bezrpostředně po boji sepsat seznam, obsahující údaje o všech ztracených příslušnících - padlých, raněných, nezvěstných a zajatých. Tento seznam (zpracovaný nejprve po rotách, následně většinou sloučený pro celou jednotku) byl okamžitě odesílán do Vídně, kde sloužil jako podklad pro seznamy ztrát, které vycházely tiskem. Originální (plukovní) seznamy ztrát však krom jména, příjmení, roku narození, místní příslušnosti, jednotky a typu ztráty obsahovaly také datum a místo boje, v němž ke ztrátě došlo, kteréžto údaje nebyly do tištěných seznamů přejímány. Krom toho jsou originální seznamy samozřejmě vedeny po jednotlivých jednotkách a chronologicky, takže tvoří výtečný podklad pro studium dějin vybrané jednotky.

Jak už řečeno, plukovní seznamy ztrát jsou použitelné k vytvoření přehledu dat a míst bojů dané jednotky s velice podrobným udáním počtu a typů ztrát v každém boji. Krom toho obsahují jména a údaje značné části mužů, kteří plukem během války prošli - zpravidla je tvoří přes 20 000 jmen. Bohužel kvalita zpracování seznamů není stejná (a bylo to předmětem kritiky rakouských úřadů už za války), takže v případě některých jednotek chybí některé záznamy (místo boje, datum boje, místní příslušnost osoby... v extrémním případě je seznam tvořen jen řadou jmen bez jakýchkoliv dalších informací). Proto jsou seznamy některých jednotek použitelné pouze částečně, některých prakticky vůbec. Podle našich zkušeností patří ovšem seznamy jednotek z Českých zemí k těm, které jsou zpracovány kvalitně.

To nás přivedlo na myšlenku pokusit se plukovní seznamy ztrát digitalizovat. Podrobnější popis našeho záměru je k nalezení zde.

Digitalizace seznamů ztrát jihlavského pěšího pluku č. 81

Díky tomu, že se nám přihlásilo několik dobrovolníků z Třebíče, Jihlavy a okolí, které zajímá právě 81. pěší pluk a jsou ochotni se podílet na přepisování jeho seznamů ztrát do digitální podoby, zahájili jsme zpracování seznamů ztrát první jednotky z Českých zemí, jihlavského IR 81. Postup je v zásadě tento:

  • V Kriegsarchivu naskenujeme část seznamů ztrát.
  • Naskenované seznamy zpracujeme na jednotlivé soubory rozdělené do skupin.
  • Jednotlivým dobrovolníkům rozdělíme skupiny seznamů, ti je přepisují do připraveného Excelovského souboru.
  • Seznamy přepsané do Excelu automaticky přesypeme do databáze, která je zveřejněná na našem webu.

Zárodek naší databáze pro IR 81 (dosud nekompletní jak co se dat týče, tak co se možností jejich zobrazení týče!) najdete zde:

Databáze seznamu ztrát IR 81
provozovatel portálu: Signum belli 1914