Digitalizace seznamů ztrát jihlavského pěšího pluku č. 81

Díky tomu, že se nám přihlásilo několik dobrovolníků z Třebíče, Jihlavy a okolí, které zajímá právě 81. pěší pluk a jsou ochotni se podílet na přepisování jeho seznamů ztrát do digitální podoby, zahájili jsme zpracování seznamů ztrát první jednotky z Českých zemí, jihlavského IR 81.

Za pomoc s přepisování seznamů ztrát IR 81 jsme zavázáni těmto dobrovolníkům:

 • Jiří Linhart (8 469 záznamů)
 • Věroslav Mach (5 284 záznamů)
 • Blanka Tichánková (3 285 záznamů)
 • Vlastislav Valda (1 716 záznamů)
 • Lenka Srbová (1 245 záznamů)
 • Josef Procházka (318 záznamů)
 • MM (278 záznamů)
 • HŠ (214 záznamů)
 • RK (14 záznamů)
 • (2 záznamů)Statistické údaje a přehledy

Celkový počet:20 825
- z toho bez data boje:193

Generovaný soupis bojů hlavního tělesa pluku

Generovaný soupis bojů odloučeného IV. praporuZdroj dat

V Kriegsarchivu jsou dostupné kompletní (až na malé výjimky) seznamy ztrát pluku i odloučeného praporu od počátku války do května 1918; seznamy pro poslední měsíce sválky se zřejmě nezachovaly. Co se nám zatím podařilo zjistit, chybí seznamy ztrát I. pochodového praporu, seznamy odloučeného praporu z prosince 1914 a seznamy pluku z ledna 1915.

Postup zpracování je v zásadě tento:

 • V Kriegsarchivu naskenujeme/nafotíme část seznamů ztrát.
 • Naskenované seznamy zpracujeme na jednotlivé soubory rozdělené do skupin.
 • Jednotlivým dobrovolníkům rozdělíme skupiny seznamů, ti je přepisují do připraveného Excelovského souboru.
 • Seznamy přepsané do Excelu automaticky přesypeme do databáze, která je zveřejněná na našem webu.

Jednotlivé soubory dat

1914-08-08364
1914-08-111 053
1914-11757
1914-11-cary20
1914-12910
1914-12-II20
1915-02-I527
1915-02-II189
1915-03-041 193
1915-05461
1915-06590
1915-07662
1915-08-09501
1915-08-09-II1 465
1915-1025
1915-11-0181
1916-01-0358
1916-031
1916-04-0543
1916-04-0616
1916-06-07-I52
1916-06-07-II923
1916-071
1916-07-09321
1916-101 053
1916-11-1279
1917-011
1917-0216
1917-0368
1917-0435
1917-072 518
1917-11-12431
1918-01-05286
IV-19141 255
IV-1915-01595
IV-1915-022
IV-1915-0341
IV-1915-0428
IV-1915-05386
IV-1915-0641
IV-1915-0727
IV-1915-0821
IV-1915-0919
IV-1915-10548
IV-1915-1114
IV-1915-12365
IV-1915-1320
IV-1915-1413
IV-1915-1522
IV-1915-16142
IV-1915-1716
IV-1915-1876
IV-1915-1949
IV-1915-202
IV-1915-21151
IV-1916-05-I16
IV-1916-05-II264
IV-1916-05-III274
IV-1916-06-07-I1
IV-1916-06-07-II15
IV-1916-06-07-III15
IV-1916-06-I62
IV-1916-06-II57
IV-1916-06-III10
IV-1916-0711
IV-1916-08-I60
IV-1916-08-III218
IV-1916-08-IV9
IV-1916-0911
IV-1916-10-I465
IV-1916-10-II18
IV-1916-10-III7
IV-1916-10-IV404
IV-1916-10-V100
IV-1916-11127
IV-1916-11-II9
IV-1916-11-II.1
IV-1916-11-III.27
IV-1916-123
IV-1917-015
IV-1917-025
IV-1917-034
IV-1917-0974

Plukovní seznamy ztrát

Každý pluk (případně odloučený prapor, prapor polních myslivců apod.) měl povinnost během války bezrpostředně po boji sepsat seznam, obsahující údaje o všech ztracených příslušnících - padlých, raněných, nezvěstných a zajatých. Tento seznam (zpracovaný nejprve po rotách, následně většinou sloučený pro celou jednotku) byl okamžitě odesílán do Vídně, kde sloužil jako podklad pro seznamy ztrát, které vycházely tiskem. Originální (plukovní) seznamy ztrát však krom jména, příjmení, roku narození, místní příslušnosti, jednotky a typu ztráty obsahovaly také datum a místo boje, v němž ke ztrátě došlo, kteréžto údaje nebyly do tištěných seznamů přejímány. Krom toho jsou originální seznamy samozřejmě vedeny po jednotlivých jednotkách a chronologicky, takže tvoří výtečný podklad pro studium dějin vybrané jednotky.

Jak už řečeno, plukovní seznamy ztrát jsou použitelné k vytvoření přehledu dat a míst bojů dané jednotky s velice podrobným udáním počtu a typů ztrát v každém boji. Krom toho obsahují jména a údaje značné části mužů, kteří plukem během války prošli - zpravidla je tvoří přes 20 000 jmen. Bohužel kvalita zpracování seznamů není stejná (a bylo to předmětem kritiky rakouských úřadů už za války), takže v případě některých jednotek chybí některé záznamy (místo boje, datum boje, místní příslušnost osoby... v extrémním případě je seznam tvořen jen řadou jmen bez jakýchkoliv dalších informací). Proto jsou seznamy některých jednotek použitelné pouze částečně, některých prakticky vůbec. Podle našich zkušeností patří ovšem seznamy jednotek z Českých zemí k těm, které jsou zpracovány kvalitně.

To nás přivedlo na myšlenku pokusit se plukovní seznamy ztrát digitalizovat. Podrobnější popis našeho záměru je k nalezení zde.
provozovatel portálu: Signum belli 1914