Seznamy ztrát

Seznamy ztrát - 75. pěší pluk

Datum boje: 27.10.1917, místo boje: durch eine explodierte Handgranate w��hrend das Vormarsches gegen die ital. Grenze

Nalezeno 0 záznamů v seznamech ztrát