Seznamy ztrát

Statistiky - 75. pěší pluk

Seznamy ztrát
nemocen8 372
raněn6 466
nezvěstný5 505
zajat3 193
padl1 160
vrátil se354
neudáno63
zajat-osvobozen23
raněn-zajat2
CELKEM25 138
Čísla v tabulce vlevo udávají celkové počty pro celý pluk (neřídí se tím, co je vybráno dole). V případě, že v seznamu ztrát došlo k opravě, je to ve statistice zohledněno (záznam je počítán do té kategorie, na kterou byl opraven, nikoliv do té, v jaké byl uveden původně). "Vrátil se" znamená, že voják byl původně zaznamenán jako nezvěstný, později se ke své jednotce však vrátil (tito NEJSOU započítáni v počtu nezvěstných). Nemocní v seznamech ztrát nebyli zpravidla vykazováni, takže u většiny pluků toto číslo nelze brát v potaz.
Matriky
CELKEM0
Zobrazit statistiku pro:
(Jednotka neměla odloučenou část)
Sledovat:


<-- předchozí měsíc
Měsíc: 8/1914
typ ztrátyPočetProcento
[nezadáno]10
T718 %
V81992 %
CELKEM890