User Tools

Site Tools


bojova_cesta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
bojova_cesta [2022/06/21 16:47] – [Domobranecké pěší pluky] signumbelli1914bojova_cesta [2022/06/23 12:19] (current) – [Zeměbranecké pěší (střelecké) pluky] signumbelli1914
Line 56: Line 56:
   * [[bojova_cesta_lir_30|LIR 30]] - Vysoké Mýto   * [[bojova_cesta_lir_30|LIR 30]] - Vysoké Mýto
   * [[bojova_cesta_lir_31|LIR 31]] - Těšín   * [[bojova_cesta_lir_31|LIR 31]] - Těšín
-  * [[bojova_cesta_lir_33|LIR 33]]((Ze zatím nezjištěného důvodu sloužilo v pluku od začátku války mnoho mužů z Čech, Slezska i Moravy)) - Stryj+  * [[bojova_cesta_lir_33|LIR 33]]((Ze zatím nezjištěného důvodu sloužilo v pluku od začátku války mnoho mužů z Čech, Slezska i Moravy - zdroj: VL LIR 33, 1914)) - Stryj
   * [[bojova_cesta_lir_38|LIR 38]] - Beroun   * [[bojova_cesta_lir_38|LIR 38]] - Beroun
   * ([[bojova_cesta_lir_39|LIR 39]] - Vídeň B)   * ([[bojova_cesta_lir_39|LIR 39]] - Vídeň B)
bojova_cesta.txt · Last modified: 2022/06/23 12:19 by signumbelli1914