User Tools

Site Tools


bojova_cesta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
bojova_cesta [2020/05/24 20:48]
signumbelli1914 [Domobranecké pěší pluky]
bojova_cesta [2020/09/27 22:00]
signumbelli1914 [Bojová cesta pluků z Českých zemí]
Line 1: Line 1:
 ====== Bojová cesta pluků z Českých zemí ====== ====== Bojová cesta pluků z Českých zemí ======
  
-V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z Českých zemí. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházejícími z plukovních seznamů ztrát.+V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z Českých zemí. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházející z plukovních seznamů ztrát.
 ===== Pěší pluky ===== ===== Pěší pluky =====
  
bojova_cesta.txt · Last modified: 2020/12/15 18:22 by signumbelli1914