User Tools

Site Tools


bojova_cesta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta [2020/05/24 20:48]
signumbelli1914 [Domobranecké pěší pluky]
bojova_cesta [2020/12/15 18:22]
signumbelli1914 [Prapory polních myslivců]
Line 1: Line 1:
 ====== Bojová cesta pluků z Českých zemí ====== ====== Bojová cesta pluků z Českých zemí ======
  
-V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z Českých zemí. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházejícími z plukovních seznamů ztrát.+V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z Českých zemí. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházející z plukovních seznamů ztrát.
 ===== Pěší pluky ===== ===== Pěší pluky =====
  
Line 84: Line 84:
   * [[bojova_cesta_fjb_12|FJB 12]] - Litoměřice (severní Čechy); náhradní setnina Mladá Boleslav   * [[bojova_cesta_fjb_12|FJB 12]] - Litoměřice (severní Čechy); náhradní setnina Mladá Boleslav
   * [[bojova_cesta_fjb_13|FJB 13]] - Krakov (Slezsko, severní Morava); náhradní setnina Krakov   * [[bojova_cesta_fjb_13|FJB 13]] - Krakov (Slezsko, severní Morava); náhradní setnina Krakov
 +  * [[bojova_cesta_fjb_16|FJB 16]] - Krakov (Slezsko, severní Morava); náhradní setnina Opava
   * [[bojova_cesta_fjb_17|FJB 17]] - Vídeň (jižní Morava, spíše západ); náhradní setnina Brno   * [[bojova_cesta_fjb_17|FJB 17]] - Vídeň (jižní Morava, spíše západ); náhradní setnina Brno
   * [[bojova_cesta_fjb_22|FJB 22]] - Praha (západní Čechy); náhradní setnina Cheb)   * [[bojova_cesta_fjb_22|FJB 22]] - Praha (západní Čechy); náhradní setnina Cheb)
   * [[bojova_cesta_fjb_25|FJB 25]] - Vídeň (jižní Morava, spíše východ); náhradní setnina Brno   * [[bojova_cesta_fjb_25|FJB 25]] - Vídeň (jižní Morava, spíše východ); náhradní setnina Brno
bojova_cesta.txt · Last modified: 2020/12/15 18:22 by signumbelli1914