User Tools

Site Tools


bojova_cesta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta [2020/03/26 17:13]
signumbelli1914 [Domobranecké pěší pluky]
bojova_cesta [2020/03/27 19:38] (current)
signumbelli1914 [Domobranecké pěší pluky]
Line 62: Line 62:
   * [[bojova_cesta_ldstir_7|LdstIR 7]] - Plzeň   * [[bojova_cesta_ldstir_7|LdstIR 7]] - Plzeň
   * [[bojova_cesta_ldstir_8|LdstIR 8]] - Praha   * [[bojova_cesta_ldstir_8|LdstIR 8]] - Praha
 +  * [[bojova_cesta_ldstir_9|LdstIR 9]] - Litoměřice
 +  * [[bojova_cesta_ldstir_10|LdstIR 10]] - Mladá Boleslav
 +  * [[bojova_cesta_ldstir_11|LdstIR 11]] - Jičín
 +  * [[bojova_cesta_ldstir_12|LdstIR 12]] - Čáslav
   * [[bojova_cesta_ldstir_13|LdstIR 13]] - Olomouc   * [[bojova_cesta_ldstir_13|LdstIR 13]] - Olomouc
   * [[bojova_cesta_ldstir_14|LdstIR 14]] - Brno   * [[bojova_cesta_ldstir_14|LdstIR 14]] - Brno
Line 67: Line 71:
   * [[bojova_cesta_ldstir_24|LdstIR 24]] - Znojmo   * [[bojova_cesta_ldstir_24|LdstIR 24]] - Znojmo
   * [[bojova_cesta_ldstir_25|LdstIR 25]] - Kroměříž   * [[bojova_cesta_ldstir_25|LdstIR 25]] - Kroměříž
 +  * [[bojova_cesta_ldstir_28|LdstIR 28]] - Písek
 +  * [[bojova_cesta_ldstir_29|LdstIR 29]] - České Budějovice
 +  * [[bojova_cesta_ldstir_30|LdstIR 30]] - Vysoké Mýto
   * [[bojova_cesta_ldstir_31|LdstIR 31]] - Těšín   * [[bojova_cesta_ldstir_31|LdstIR 31]] - Těšín
 +  * [[bojova_cesta_ldstir_409|LdstIR 409]] - Čechy (jaká přesně část?)
 ===== Prapory polních myslivců ===== ===== Prapory polních myslivců =====
   * [[bojova_cesta_fjb_1|FJB 1]] - Litoměřice (severní Čechy); náhradní setnina Terezín   * [[bojova_cesta_fjb_1|FJB 1]] - Litoměřice (severní Čechy); náhradní setnina Terezín
bojova_cesta.1585239239.txt.gz · Last modified: 2020/03/26 17:13 by signumbelli1914