User Tools

Site Tools


bojova_cesta_43_litd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_43_litd [2022/04/12 18:50] signumbelli1914bojova_cesta_43_litd [2022/04/12 18:56] (current) signumbelli1914
Line 58: Line 58:
 (listopad přesun k 7. armádě, ruská fronta) (listopad přesun k 7. armádě, ruská fronta)
  
- +=== 1918 === 
-(od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_120|120pěšího pluku]])+==jaro-léto ostraha hranic, Heimkehrerkordon, asistenční služba v zázemí == 
 +(srpen přesun ke skupině armád Boroevič, italská fronta) 
 +== 24.-29.10. italská ofenziva na Piavě == 
 +== 30.-31.10. ústup za Livenzu == 
 +== 3.-4.11. ústupové boje 6. armády == 
 +(většina divize upadla do italského zajetí)
bojova_cesta_43_litd.txt · Last modified: 2022/04/12 18:56 by signumbelli1914