User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_13

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_fjb_13 [2020/03/24 19:31] – created signumbelli1914bojova_cesta_fjb_13 [2020/12/15 18:35] (current) signumbelli1914
Line 16: Line 16:
 == 7.-11.3. boje u Sękowe == == 7.-11.3. boje u Sękowe ==
 (přesun do Karpat?) (přesun do Karpat?)
 +
 (na počátku května podřízena skupině Ljubićić, 7. armáda) (na počátku května podřízena skupině Ljubićić, 7. armáda)
 == 9.-20.6. ruská ofenziva na Dněstru == == 9.-20.6. ruská ofenziva na Dněstru ==
Line 22: Line 23:
 == 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči == == 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 == 6.-12.9. bitva na Serethu == == 6.-12.9. bitva na Serethu ==
-== 22.-27.10. přesun na sočskou frontu, italské bojiště == +== říjen-prosinec statické pozice na Dněstru ==
-== 18.10.-4.11. třetí bitva na Soči == +
-== 1.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči ==+
 (od prosince v 30. pěší divizi) (od prosince v 30. pěší divizi)
  
 === 1916 === === 1916 ===
 +== leden-květen statické pozice na Dněstru == 
 +== 4.-16.6. Brusilovova ofenziva - jižní průlom == 
 +== 21.-24.6. ruský postup Bukovinou == 
 +== 24.6.-6.7 bitva u Kolomeje == 
 +== 21.-27.7. boje mezi Pruthem a Dněstrem == 
 +== 7.-10.8. bitva u Stanislavova == 
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva == 
 +== listopad-červen statická fronta u Delatynu ==
  
 === 1917 === === 1917 ===
 +== 24.-30.7. postup zpět do Bukoviny == 
 +== 31.7.-5.8. znovudobytí Černovic == 
 +== srpen snaha o postup do Moldávie == 
 +== září-únor statická fronta u Černovic == 
 + 
 === 1918 === === 1918 ===
 +== březen-květen obsazování Ukrajiny == 
 +== červen-říjen okupační síly na Ukrajině == 
 +(v říjnu přesun na balkánskou frontu) 
 +== říjen-počátek listopadu ústup ze Srbska ==
bojova_cesta_fjb_13.1585074712.txt.gz · Last modified: 2020/03/24 19:31 by signumbelli1914