User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_13

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_fjb_13 [2020/03/24 19:45] signumbelli1914bojova_cesta_fjb_13 [2020/12/15 18:35] (current) signumbelli1914
Line 16: Line 16:
 == 7.-11.3. boje u Sękowe == == 7.-11.3. boje u Sękowe ==
 (přesun do Karpat?) (přesun do Karpat?)
 +
 (na počátku května podřízena skupině Ljubićić, 7. armáda) (na počátku května podřízena skupině Ljubićić, 7. armáda)
 == 9.-20.6. ruská ofenziva na Dněstru == == 9.-20.6. ruská ofenziva na Dněstru ==
Line 22: Line 23:
 == 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči == == 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 == 6.-12.9. bitva na Serethu == == 6.-12.9. bitva na Serethu ==
-== 22.-27.10. přesun na sočskou frontu, italské bojiště == +== říjen-prosinec statické pozice na Dněstru ==
-== 18.10.-4.11. třetí bitva na Soči == +
-== 1.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči ==+
 (od prosince v 30. pěší divizi) (od prosince v 30. pěší divizi)
  
Line 38: Line 37:
  
 === 1917 === === 1917 ===
-== 24.-30.7. postup zpět do Bukoviny+== 24.-30.7. postup zpět do Bukoviny ==
 == 31.7.-5.8. znovudobytí Černovic == == 31.7.-5.8. znovudobytí Černovic ==
 == srpen snaha o postup do Moldávie == == srpen snaha o postup do Moldávie ==
bojova_cesta_fjb_13.1585075517.txt.gz · Last modified: 2020/03/24 19:45 by signumbelli1914