User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_fjb_19 [2020/05/19 20:50] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== FJB 19 ======
 +(14. pěší divize, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 23.-25.8. bitva u Kraśniku ==
 +== 26.8.-9.9. bitva pod Lublinem ==
 +== 11.-26.9. ústup na Białou ==
 +== 6.-8.10. boje na soutoku Visly a Sanu ==
 +== 22.-26.10. bitva u Ivanogorodu ==
 +== 27.-31.10. ústup na Opatówku ==
 +== 31.10.-2.11. boje na Opatówce ==
 +== 16.-25.11. boje u Krakówa ==
 +== 15.-18.12. pronásledování ruských sil po bitvě u Limanowe (severní břeh Visly) ==
 +== 19.-31.12. boje na Nidě ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== leden-březen statické pozice na Nidě ==
 +== 4.-10.3. přesun do Karpat ==
 +== 27.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech ==
 +== 20.-31.3. Velikonoční bitva v Karpatech ==
 +== 9.-10.5. bitva u Sanoku ==
 +== 11.-12.5. pronásledování ==
 +== 15.5.-4.6. boje u Przemyślu ==
 +== 16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa ==
 +== 23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky ==
 +== 29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě ==
 +== 2.-5.7. pronásledování na Zlotou Lipu ==
 +== 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu ==
 +== 13.-14.9. boje u Ditkovic ==
 +== 25.9. boje u Gontovy a Mszaniece ==
 +== od října statické pozice severně od Tarnopolu ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== 28.7.-3.8. bitva u Brodů ==
 +== 4.-8.8. bitva u Zalośce ==
 +== 9.-13.8. boje na Serethu (boj u Neterpince, 11.8.) ==
 +== 13.-27.8. boje ve východní Haliči ==
 +(od konce srpna součástí skupiny Szivo, rumunské bojiště)
 +== 1.-4.10. boje u Orsove ==
 +== 27.-28.10. boje na dolní Cerně ==
 +== 11.-13.11. další boje u Orsove ==
 +== 22.-23.11. postup přes Cernu ==
 +== 24.11.-6.12. zajetí rumunského oddílu Cerna ==
 +== 25.12. boj na Buzeu ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== 6.1. boj na Romanulu ==
 +(od konce ledna součástí německé 9. (Dunajské) armády)
 +
 +=== 1918 ===
 +(od jara součástí 60. pěší divize, italská fronta)
 +== 15.-19.6. bitva na Planině Sedmi obcí a Monte Grappa ==
 +== 24.6.-15.7. italský protiútok na horské frontě ==
 +== 4.10. boj v údolí Pez ==
 +(v říjnu se divize vzbouřila)
 +== 30.-31.10. závěrečné boje armádní skupiny Belluno ==
 +== 1.-2.11. ústup do Fassanských Alp ==
 +== 3.-4.11. ukončení ústupu armádní skupiny Belluno ==
bojova_cesta_fjb_19.txt · Last modified: 2020/05/19 20:50 by signumbelli1914