User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_25

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_fjb_25 [2020/03/24 20:29] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== FJB 25 ======
 +(25. pěší divize, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 6.-11.9. bitva u Ravy Ruské ==
 +== 11.-25.9. ústup na Białou ==
 +== 4.-11.10. postup zpět na San ==
 +== 14.-23.10. boje na Sanu ==
 +(počátek listopadu přesun do oblasti severně od Krakówa)
 +== 16.-25.11. boje u Krakówa ==
 +== začátek prosince pronásledování po bitvě u Limanowe (severně od Visly) ==
 +== 20.-31.12. boje na Nidě ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== leden-duben statické pozice na Nidě ==
 +== 11.-15.5. postup po severním břehu Visly ==
 +== 15.-22.5. bitva u Opatówa ==
 +== 26.-28.6. postup na Tomaszów ==
 +== 29.6.-2.7. postup po levém břehu Visly ==
 +== 4.-15.7. přesun k armádní skupině Mackensen ==
 +== 15.-18.7. dobytí Sokalu ==
 +== 20.-31.7. boje na předmostí u Sokalu ==
 +== 19.-26.8. postup na Kovel ==
 +== 26.8.-13.9. ofenziva na Volyni ==
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck ==
 +== říjen a listopad boje u Dubna ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== prosinec-květen statická fronta u Dubna ==
 +== 4.-15.6. Brusilovova ofenziva - hlavní průlom ==
 +(od června v 46. zeměbranecké pěší divizi)
 +== 16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností ==
 +== 22.-28.7. bitva u Brodů ==
 +== srpen-jaro statické pozice u Brodů ==
 +
 +=== 1917 ===
 +(na jaře přesun na sočskou frontu, italské bojiště)
 +
 +(podřízen přímo XV. sboru - Abschnitt I)
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči ==
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva mna Soči ==
 +(od podzimu v 50. pěší divizi)
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta ==
 +== 28.10.-1.11. postup k Tagliamentu ==
 +== 2.-4.11. překročení Tagliamenta ==
 +== 5.-10.11. pronásledování k Piavě ==
 +== 14.-18.11. útok mezi Brentou a Piavou ==
 +== 27.-31.12. boje na hřebeni Tomba ==
 +
 +=== 1918 ===
 +== 13.6. útok na Tonalský průsmyk ==
 +(červenec přesun k německé armádě u Verdunu, západní fronta)
 +== říjen boje severně od Verdunu a východně od Maasy ==
 +== listopad návrat domů ==
bojova_cesta_fjb_25.txt · Last modified: 2020/03/24 20:29 by signumbelli1914