User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_32

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_fjb_32 [2020/05/22 19:45]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_fjb_32 [2020/05/22 19:50] (current)
signumbelli1914
Line 35: Line 35:
 (asi od konce února v 54. pěší divizi) (asi od konce února v 54. pěší divizi)
 == 11.7. operace úderných jednotek u Burkanowa (Burkaniv) == == 11.7. operace úderných jednotek u Burkanowa (Burkaniv) ==
-== 13.-27.8. boje ve východní Haliči == +== 13.-27.8. boje Brusilovovy ofenzivy ve východní Haliči == 
-== 5.10. boje u Brzezan ==+== 5.10. boje u Berežan == 
 +== od října do března statické boje u Berežan ==
  
 === 1917 === === 1917 ===
bojova_cesta_fjb_32.txt · Last modified: 2020/05/22 19:50 by signumbelli1914