User Tools

Site Tools


bojova_cesta_hir_11

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_hir_11 [2020/05/15 13:15] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== HIR 11 ======
 +(39. honvédská pěší divize, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 6.-11.9. bitva u Ravy Ruské ==
 +== 12.-25.9. ústup na Białou ==
 +== 4.-12.10. postup zpět na San ==
 +== 29.10.-2.11. boje na Sanu ==
 +== 16.-30.11. boje u Krakówa ==
 +== 1.-13.12. bitva u Limanowe ==
 +== 13.-17.12. pronásledování k Tarnówu ==
 +== 21.-24.12. ruský protiútok u Tarnówa a Gorlic ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== konec února a březen boje u Gorlic ==
 +== 14.4. boj u Ciezkowic ==
 +== 2.-8.5. průlom u Gorlic ==
 +== 9.-10.5. bitva u Rzeszówa ==
 +== 11.-12.5. pronásledování ==
 +== 14.-20.5. bitva u Jaroslawi ==
 +== 24.5.-4.6. boje u Przemyślu ==
 +== 12.-15.6. bitva u Moscisk-Lubaczówa ==
 +== 16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa ==
 +== 20.-23.6. boje u Lvova ==
 +== 23.-28.6. přípravy na postup severním směrem ==
 +== 8.-11.8. boje okolo pozic u Ostrówa ==
 +== 12.-23.8. postup na Brest Litevský ==
 +== 24.-26.8. obsazení Brestu Litevského ==
 +== počátek září v záloze u Rawy Ruské ==
 +(10.-15.9. přesun k 7. armádě na jižní křídlo východní fronty)
 +== 14.-16.9. boje na Strypě ==
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck ==
 +== 8.-14.10. a 5.-7.11. boje u Wisniowczyku ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== 27.12.-26.1. Novoroční bitva ==
 +== 6.-16.6. Brusilovova ofenziva (jižní průlom) ==
 +== 13.-17.6. boje u Kurdwanowky ==
 +== 5.7. boje u Barysze ==
 +== 28.7.-3.8. bitva na Dněstru ==
 +== 8.-11.8. boje na Zloté Lipě ==
 +(září přesun do Transylvánie, rumunská fronta)
 +== 22.9.-9.10. vyhnání rumunských sil z Transylvánie ==
 +== polovina října - polovina listopadu a první polovina prosince boje na východní hranici Transylvánie ==
 +== 23.-24.12. boj na výšinách Magyaros ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== 8.3. boj na výšinách Magyaros ==
 +== po celý rok statická fronta u Magyaros ==
 +
 +=== 1918 ===
 +(v březnu přesun do zázemí)
 +
 +(na konci července přesun do Tyrolska, italská fronta)
 +== 19.8. a 24.10. boje na Sasso Rosso ==
 +== 30.-31.10. krize skupiny Krobatin ==
 +== 1.-2.11. italský průlom na Planině Sedmi obcí ==
 +== 3.-4.11. ústup na Trent ==
 +(většina divize zajata u Caldorano)
bojova_cesta_hir_11.txt · Last modified: 2020/05/15 13:15 by signumbelli1914