User Tools

Site Tools


bojova_cesta_hir_13

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_hir_13 [2020/05/15 21:02] – created signumbelli1914bojova_cesta_hir_13 [2020/05/15 21:13] (current) signumbelli1914
Line 45: Line 45:
 == 16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností == == 16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností ==
 == 28.7.-12.8. bitva u Kovelu == == 28.7.-12.8. bitva u Kovelu ==
-(v září přesun do Transylvánie, rumunské bojiště) +(v září přesun do Karpat, rumunské bojiště, brigáda podřízena přímo XI. sboru
-== 22.9.-9.10. vyhnání rumunských sil z Transylvánie == +== 16.-30.9. bitva v Lesních Karpatech == 
-== polovina října - polovina listopadu a prosinec boje na východní hranici Transylvánie ==+== 19.10. boj u Dragoiesy == 
 +== listopad boje na východním křídle fronty v Transylvánii == 
 +== 28.11. boj u Gura gloduli == 
 +== 30.11. boj u Mestecanesci ==
  
 === 1917 === === 1917 ===
-== od počátku roku statické pozice ==+(v zimě návrat k 37. divizi) 
 +== od počátku roku statické pozice v rumunských Karpatech ==
 == 8.-13.8. bitva v oblasti Ojtoz == == 8.-13.8. bitva v oblasti Ojtoz ==
 == 14.-22.8. boje na přístupech do západní Moldávie == == 14.-22.8. boje na přístupech do západní Moldávie ==
bojova_cesta_hir_13.1589569333.txt.gz · Last modified: 2020/05/15 21:02 by signumbelli1914