User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_25

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_25 [2020/04/30 09:45]
signumbelli1914 [IR 25 - odloučený prapor (IV. prapor)]
bojova_cesta_ir_25 [2020/05/05 21:14] (current)
signumbelli1914 [IR 25 - odloučený prapor (IV. prapor)]
Line 54: Line 54:
  
 === 1914 === === 1914 ===
 +== 21.-21.8. boj u Visegradu ==
 +== 6.9.-4.10. boje na Drině ==
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu ==
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a vyklizení země ==
  
 === 1915 === === 1915 ===
 +== do května nečinná fronta na Sávě ==
 +(květen přesun na Soču, italská fronta)
 +== 23.5.-4.6. rozvinutí a první boje v Přímoří ==
 +== 12.-20.8., 4.-5.9. a 23.10. boje u Tolminu ==
  
 === 1916 === === 1916 ===
 +== 18.3. boj u Ciginj ==
 +== 15.5. boj na východních svazích hřebenu Kolovrat ==
 +== po celý rok statická fronta na horní Soči ==
  
 === 1917 === === 1917 ===
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta ==
 +== 28.10.-1.11. bitva u Codroipo-Latisany ==
 +== 30.10.-4.11. překročení Tagliamenta ==
 +== 5.-10.11. pronásledování na Piavu ==
 +== v prosinci boje v sektoru Monte Grappa ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_125|125. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_125|125. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_25.txt · Last modified: 2020/05/05 21:14 by signumbelli1914