User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_28

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_28 [2020/03/18 21:33]
signumbelli1914 [IR 28 - odloučený prapor (II. prapor)]
bojova_cesta_ir_28 [2020/03/22 12:18] (current)
signumbelli1914
Line 5: Line 5:
 == 3.-6.9. ochrana týlu 4. armády == == 3.-6.9. ochrana týlu 4. armády ==
 == 6.-11.9. bitva u Ravy ruské == == 6.-11.9. bitva u Ravy ruské ==
-== 11.-25.9. ústup za Dunajec ==+== 11.-25.9. ústup na Dunajec ==
 == 4.-11.10. postu zpět na San == == 4.-11.10. postu zpět na San ==
 == 18.10.-2.11. boje na Sanu == == 18.10.-2.11. boje na Sanu ==
Line 18: Line 18:
 == 25.-29.3. boje u Stebníku == == 25.-29.3. boje u Stebníku ==
 == 3.4. zajetí pluku u Stebníku == == 3.4. zajetí pluku u Stebníku ==
-(v polovině dubna pluk rozpuštěn)+(v polovině dubna pluk rozpuštěn; náhradní prapor zachován, pochodové formace však posílány k různým jiným plukům)
  
 +(na sklonku roku pluk obnoven, nejdříve ovšem pouze s jedním praporem - novým I. praporem)
  
 +=== 1916 ===
 +(postaven druhý prapor pluku - IV. prapor)
 +
 +=== 1917 ===
 +(od jara pluk o třech praporech opět jako celek v 28. pěší divizi, italské válčiště)
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči ==
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta ==
 +== 28.10.-4.11. postup na Tagliamento ==
 +== 4.-6.11. překročení Tagliamenta ==
 +== 6.-10.11. pronásledování na Piavu ==
 +(I. prapor od konce roku 1917 součástí [[bojova_cesta_ir_94|94. pěšího pluku]], pluk se nadále skládá ze tří praporů)
 +
 +=== 1918 ===
 +== 16.1. boj na Monte Asolone ==
 +== 15.-19.6. bitva na Planině Sedmi obcí a Monte Grappa ==
 +== 9.8. boj na Monte Asolone ==
 +== 24.-28.10. obrana Monte Grappy ==
 ====== IR 28 - odloučený prapor (II. prapor) ====== ====== IR 28 - odloučený prapor (II. prapor) ======
 (9. pěší divize, srbské bojiště) (9. pěší divize, srbské bojiště)
Line 35: Line 54:
 === 1915 === === 1915 ===
 (3.-9.2. přesun ke 3. armádě do Karpat, ruské bojiště) (3.-9.2. přesun ke 3. armádě do Karpat, ruské bojiště)
 +
 (přidělení k 29. pěší divizi) (přidělení k 29. pěší divizi)
 == 16.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech == == 16.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech ==
 == 20.3.-31.3. Velikonoční bitva == == 20.3.-31.3. Velikonoční bitva ==
 == duben statická fronta v Karpatech == == duben statická fronta v Karpatech ==
-(v polovině dubna pluk rozpuštěn)+(v polovině dubna zanikl při rozpuštění pluku)
bojova_cesta_ir_28.1584563588.txt.gz · Last modified: 2020/03/18 21:33 by signumbelli1914