User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_ir_28

This is an old revision of the document!


IR 28 - pluk (I., III. a IV. prapor)

(3. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
3.-6.9. ochrana týlu 4. armády
6.-11.9. bitva u Ravy ruské
11.-25.9. ústup za Dunajec
4.-11.10. postu zpět na San
18.10.-2.11. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
1.-13.12. bitva u Limanowe
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči

1915

18.-19.2. boje mezi Dunajcem a Bialou

(od března v 8. pěší divizi)

7.-11.3. boje u Sękowe
25.-29.3. boje u Stebníku
3.4. zajetí pluku u Stebníku

(v polovině dubna pluk rozpuštěn)

1917

(pluk obnoven)

IR 28 - odloučený prapor (II. prapor)

(9. pěší divize, srbské bojiště)

1914

12.-15.8. překročení Driny
16.-19.8. bitva u Jadaru
20.-21.8. ústup ze Srbska
6.9.-4.10. bitva na Drině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-25.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země

1915

(3.-9.2. přesun ke 3. armádě do Karpat, ruské bojiště) (přidělení k 29. pěší divizi)

16.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech
20.3.-31.3. Velikonoční bitva
duben statická fronta v Karpatech

(v polovině dubna pluk rozpuštěn)

bojova_cesta_ir_28.1584563611.txt.gz · Last modified: 2020/03/18 21:33 by signumbelli1914