User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_28

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_28 [2020/03/19 09:41]
signumbelli1914
bojova_cesta_ir_28 [2020/03/22 12:18] (current)
signumbelli1914
Line 5: Line 5:
 == 3.-6.9. ochrana týlu 4. armády == == 3.-6.9. ochrana týlu 4. armády ==
 == 6.-11.9. bitva u Ravy ruské == == 6.-11.9. bitva u Ravy ruské ==
-== 11.-25.9. ústup za Dunajec ==+== 11.-25.9. ústup na Dunajec ==
 == 4.-11.10. postu zpět na San == == 4.-11.10. postu zpět na San ==
 == 18.10.-2.11. boje na Sanu == == 18.10.-2.11. boje na Sanu ==
Line 32: Line 32:
 == 28.10.-4.11. postup na Tagliamento == == 28.10.-4.11. postup na Tagliamento ==
 == 4.-6.11. překročení Tagliamenta == == 4.-6.11. překročení Tagliamenta ==
-== 6.-10.11. pronásledování na Piavu ==´+== 6.-10.11. pronásledování na Piavu == 
 +(I. prapor od konce roku 1917 součástí [[bojova_cesta_ir_94|94. pěšího pluku]], pluk se nadále skládá ze tří praporů)
  
 === 1918 === === 1918 ===
Line 53: Line 54:
 === 1915 === === 1915 ===
 (3.-9.2. přesun ke 3. armádě do Karpat, ruské bojiště) (3.-9.2. přesun ke 3. armádě do Karpat, ruské bojiště)
 +
 (přidělení k 29. pěší divizi) (přidělení k 29. pěší divizi)
 == 16.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech == == 16.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech ==
 == 20.3.-31.3. Velikonoční bitva == == 20.3.-31.3. Velikonoční bitva ==
 == duben statická fronta v Karpatech == == duben statická fronta v Karpatech ==
-(v polovině dubna pluk rozpuštěn)+(v polovině dubna zanikl při rozpuštění pluku)
bojova_cesta_ir_28.1584607294.txt.gz · Last modified: 2020/03/19 09:41 by signumbelli1914