User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_3 [2020/03/15 16:14] – [IR 3 - pluk (II. a III. prapor)] signumbelli1914bojova_cesta_ir_3 [2021/01/06 11:36] (current) – [IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor)] signumbelli1914
Line 58: Line 58:
 == 15.-25.6. bitva na Piavě == == 15.-25.6. bitva na Piavě ==
 == červenec-říjen statická fronta na Piavě == == červenec-říjen statická fronta na Piavě ==
 +
 +
 ====== IR 3 - odloučený prapor (I. prapor) ====== ====== IR 3 - odloučený prapor (I. prapor) ======
 (12. horská brigáda, srbské bojiště) (12. horská brigáda, srbské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +(v 48. pěší divizi)
 +== 12.-15.8. překročení Driny ==
 +== 16.-19.8. bitva u Jadaru ==
 +== 20.-21.8. ústup ze Srbska ==
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině ==
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-25.11. bitva na Kolubaře ==
 +== 29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== leden-květen nečinná fronta na Sávě ==
 +(22. května přesun na sočskou frontu, italské bojiště)
 +== 23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u pobřeží ==
 +== 23.6.-7.7. první bitva na Soči ==
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči ==
 +(červenec přesun k armádní skupině Rohr)
 +== srpen boje na korutanské hranici ==
 +== 13.9.-13.10. boje na korutanských hřebenech ==
 +== říjen-únor statická fronta v Korutanech ==
 +
 +=== 1916 ===
 +(březen přesun do Tyrolska)
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone ==
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera ==
 +(červen přesun na východní frontu, ruské bojiště)
 +== 21.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností na Luck ==
 +== 10. a 16.7. akce k odvedení pozornosti u Gubinu ==
 +== 20.-21.7. bitva u Berestečka ==
 +== 22.-28.7. bitva u Brodů ==
 +== 30.7. boj jižně od Lipy ==
 +== srpen-říjen statická fronta u Brodů ==
 +(listopad přesun na sočskou frontu, italské válčiště)
 +
 +=== 1917 ===
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči ==
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta ==
 +== 28.10.-1.11. postup na Tagliamento ==
 +== 5.-10.11. pronásledování na Piavu ==
 +== polovina listopadu boj na předmostí Zenson ==
 +
 +(od konce roku 1917 součástí mateřského 3. pěšího pluku)
 ====== IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor) ====== ====== IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor) ======
 (4. pěší divize, ruské bojiště) (4. pěší divize, ruské bojiště)
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 4.-11.9. krytí týlu 4. armády při bitvě u Rawy Ruské == 
 +== 12.-25.9. ústup na Dunajec ==
 +== 4.-11.10. postup zpět na San ==
 +== 14.-17.10. neúspěšná snaha o překročení Sanu ==
 +== 18.-2.11. boje na Sanu ==
 +== 16.-30.11. boje u Krakówa ==
 +== 14.-19.12. postup po severním břehu Visly v rámci limanowské operace ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== 20.12.-duben statické pozice na Nidě ==
 +== 9.-12.5. postup po gorlickém průlomu po severním břeh Visly ==
 +== 15.-22.5. bitva u Opatówa ==
 +== 26.6. boje u Glinian ==
 +== 29.6.-2.7. pronásledování na severním břehu Visly ==
 +(4.-12.7. přesun ke 4. armádě)
 +== 15.7.-1.8. postup na Lublin ==
 +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem ==
 +== 5.-8.8. bitva u Lubartówa ==
 +== 12.-17.8. postup na Brest Litevský ==
 +(po polovině srpna přesun k 1. armádě)
 +== 26.8.-13.9. ofenziva na Volyni ==
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva u Lucku ==
 +== 23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno ==
 +== 7.10. boje na Putilovce ==
 +== 16.10.-listopad boje u Czartoryjsku ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== listopad-květen statická fronta severně od Lucku ==
 +(před květen 1916 přesun k 11. horské brigádě, italské bojiště?)
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone ==
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera ==
 +(přesun na východní frontu)
 +== 21.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností na Luck ==
 +== 10.7. a 16.7. boje u Gubinu ==
 +== 20.-21.7. bitva u Berestečka ==
 +== 22.-28.7. bitva u Brodů ==
 +== 30.7. boje jižně od Lipy ==
 +== srpen-listopad statická fronta jižně od Lucku ==
 +(po polovině listopadu přesun zpět na italskou frontu)
 +
 +=== 1917 ===
 +== 12.5.-5.6. 10. bitva na Soči ==
 +(červen 1917 přesun k mateřskému pluku)
 +
 +(od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_119|119. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_3.1584285296.txt.gz · Last modified: 2020/03/15 16:14 by signumbelli1914