User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_3

This is an old revision of the document!


IR 3 - pluk (II. a III. prapor)

(12. pěší divize, ruské bojiště)

1914

23.-25.8. bitva u Kraśniku
26.8.-10.9. boje pod Lublinem
11.-25.9. ústup na Nidu
1.-6.10. postup po severním břehu Visly
22.-26.10. bitva u Ivanogorodu
27.-30.10. ústup na Opatówku
31.10.-2.11. boje na Opatówce
16.-25.11. boje u Krakówa
15.-18.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
20.-26.12. boje na Nidě

(přesun ke 3. armádě)

1915

1.1. boj na Biale
leden-duben statická fronta u Gorlice
8.-11.3. boje u Gorlice
2.-8.5. průlom u Gorlice
9.-10.5. boje u Rzeszówa
11.-12.5. pronásledování
14.-20.5. boje u Jaroslawi
23.-28.5. boje u Radymna
12.-15.6. průlom u Mosciska-Lubaczów
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
20.-22.6. boje u Lvova
8.-11.8. boje u Ostrówa
12.-17.8. postup na Brest Litevský
18.-23.8. překročení Bugu
24.-26.8. dobytí Brestu Litevského

(10.-15.9. přesun k 7. armádě)

14.-16.9. boje na Strypě
12.-13.10. boje na Strypě
19.11. boje u Dobropole

1916

27.12.-26.1. Novoroční bitva
leden-květen statická fronta u Bučače
6.-16.6. Brusilovova ofenziva - jižní průlom
5.-8.7. boje u Folwarku Okopy
12.-14.7. boje u Olezy
28.7.-3.8. boje na Dněstru
8.-11.8. boje na Zloté Lipě
30.8.-říjen ruská podzimní ofenziva

(přesun na jižní křídlo 7. armády)

1917

leden-květen statická fronta u Dorna Vatry

(polovina června přesun na Sočskou frontu - italské válčiště)

18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
28.10.-1.11. průlom u Caporetta
2.-4.11. překročení Tagliamenta
5.-10.11. postup na Piavu
listopad-červen statická fronta na Piavě

1918

15.-25.6. bitva na Piavě
červenec-říjen statická fronta na Piavě

IR 3 - odloučený prapor (I. prapor)

(12. horská brigáda, srbské bojiště)

IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor)

(4. pěší divize, ruské bojiště)

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
4.-11.9. krytí týlu 4. armády při bitvě u Rawy Ruské
12.-25.9. ústup na Dunajec
4.-11.10. postup zpět na San
14.-17.10. neúspěšná snaha o překročení Sanu
18.-2.11. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
14.-19.12. postup po severním břehu Visly v rámci limanowské operace

1915

20.12.-duben statické pozice na Nidě

(konec dubna přesun ke Kombinované divizi Stöger-Steiner jižně od Visly)

2.-8.5. postup po průlomu u Gorlice
9.5. boj u Medrzechowa
11.-12.5. pronásledování
14.-20.5. bitva u Jaroslawi
2.-3.6. boje u Tarnobrzegu
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
29.7.-1.8. obsazení Lubartowa
5.-8.8. boje u Ostrówa

(srpen nebo září? návrat ke 4. divizi)

12.-17.8. postup na Brest Litevský

(po polovině srpna přesun k 1. armádě)

26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva u Lucku
23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno
7.10. boje na Putilovce
16.10.-listopad boje u Czartoryjsku

1916

listopad-květen statická fronta severně od Lucku

(před květen 1916 přesun k 11. horské brigádě, italské bojiště?)

(červen 1917 přesun k mateřskému pluku)

(podzim 1917 součástí nového 119. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_3.1584301657.txt.gz · Last modified: 2020/03/15 20:47 by signumbelli1914