User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_3 [2020/03/18 15:01] – [IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor)] signumbelli1914bojova_cesta_ir_3 [2021/01/06 11:36] (current) – [IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor)] signumbelli1914
Line 63: Line 63:
 (12. horská brigáda, srbské bojiště) (12. horská brigáda, srbské bojiště)
  
-...+=== 1914 === 
 +(v 48pěší divizi) 
 +== 12.-15.8. překročení Driny == 
 +== 16.-19.8. bitva u Jadaru == 
 +== 20.-21.8. ústup ze Srbska == 
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině == 
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo == 
 +== 16.-25.11. bitva na Kolubaře == 
 +== 29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země ==
  
-...+=== 1915 === 
 +== leden-květen nečinná fronta na Sávě == 
 +(22května přesun na sočskou frontu, italské bojiště) 
 +== 23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u pobřeží == 
 +== 23.6.-7.7. první bitva na Soči == 
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči == 
 +(červenec přesun k armádní skupině Rohr) 
 +== srpen boje na korutanské hranici == 
 +== 13.9.-13.10. boje na korutanských hřebenech == 
 +== říjen-únor statická fronta v Korutanech == 
 + 
 +=== 1916 === 
 +(březen přesun do Tyrolska) 
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone == 
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera == 
 +(červen přesun na východní frontu, ruské bojiště) 
 +== 21.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností na Luck == 
 +== 10. a 16.7. akce k odvedení pozornosti u Gubinu == 
 +== 20.-21.7. bitva u Berestečka == 
 +== 22.-28.7. bitva u Brodů == 
 +== 30.7. boj jižně od Lipy == 
 +== srpen-říjen statická fronta u Brodů == 
 +(listopad přesun na sočskou frontu, italské válčiště) 
 + 
 +=== 1917 === 
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči == 
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči == 
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta == 
 +== 28.10.-1.11. postup na Tagliamento == 
 +== 5.-10.11. pronásledování na Piavu == 
 +== polovina listopadu boj na předmostí Zenson ==
  
 +(od konce roku 1917 součástí mateřského 3. pěšího pluku)
 ====== IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor) ====== ====== IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor) ======
 (4. pěší divize, ruské bojiště) (4. pěší divize, ruské bojiště)
Line 80: Line 119:
 === 1915 === === 1915 ===
 == 20.12.-duben statické pozice na Nidě == == 20.12.-duben statické pozice na Nidě ==
-(konec dubna přesun ke Kombinované divizi Stöger-Steiner jižně od Visly) +== 9.-12.5. postup po gorlickém průlomu po severním břeh Visly == 
-== 2.-8.5. postup po průlomu u Gorlice == +== 15.-22.5. bitva Opatówa == 
-== 9.5. boj Medrzechowa == +== 26.6boje u Glinian == 
-== 11.-12.5. pronásledování == +== 29.6.-2.7pronásledování na severním břehu Visly == 
-== 14.-20.5bitva u Jaroslawi == +(4.-12.7. přesun ke 4armádě) 
-== 2.-3.6boje u Tarnobrzegu == +== 15.7.-1.8postup na Lublin == 
-== 1.-10.7druhá bitva u Kraśniku == +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem == 
-== 29.7.-1.8. obsazení Lubartowa == +== 5.-8.8. bitva Lubartówa ==
-== 5.-8.8. boje Ostrówa == +
-(srpen nebo září? návrat ke 4. divizi)+
 == 12.-17.8. postup na Brest Litevský == == 12.-17.8. postup na Brest Litevský ==
 (po polovině srpna přesun k 1. armádě) (po polovině srpna přesun k 1. armádě)
Line 111: Line 148:
 == srpen-listopad statická fronta jižně od Lucku == == srpen-listopad statická fronta jižně od Lucku ==
 (po polovině listopadu přesun zpět na italskou frontu) (po polovině listopadu přesun zpět na italskou frontu)
 +
 +=== 1917 ===
 == 12.5.-5.6. 10. bitva na Soči == == 12.5.-5.6. 10. bitva na Soči ==
 (červen 1917 přesun k mateřskému pluku) (červen 1917 přesun k mateřskému pluku)
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_119|119. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_119|119. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_3.1584540104.txt.gz · Last modified: 2020/03/18 15:01 by signumbelli1914