User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_3 [2020/03/22 16:22] – [IR 3 - odloučený prapor (I. prapor)] signumbelli1914bojova_cesta_ir_3 [2021/01/06 11:36] (current) – [IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor)] signumbelli1914
Line 64: Line 64:
  
 === 1914 === === 1914 ===
 +(v 48. pěší divizi)
 == 12.-15.8. překročení Driny == == 12.-15.8. překročení Driny ==
 == 16.-19.8. bitva u Jadaru == == 16.-19.8. bitva u Jadaru ==
Line 118: Line 119:
 === 1915 === === 1915 ===
 == 20.12.-duben statické pozice na Nidě == == 20.12.-duben statické pozice na Nidě ==
-(konec dubna přesun ke Kombinované divizi Stöger-Steiner jižně od Visly) +== 9.-12.5. postup po gorlickém průlomu po severním břeh Visly == 
-== 2.-8.5. postup po průlomu u Gorlice == +== 15.-22.5. bitva Opatówa == 
-== 9.5. boj Medrzechowa == +== 26.6boje u Glinian == 
-== 11.-12.5. pronásledování == +== 29.6.-2.7pronásledování na severním břehu Visly == 
-== 14.-20.5bitva u Jaroslawi == +(4.-12.7. přesun ke 4armádě) 
-== 2.-3.6boje u Tarnobrzegu == +== 15.7.-1.8postup na Lublin == 
-== 1.-10.7druhá bitva u Kraśniku == +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem == 
-== 29.7.-1.8. obsazení Lubartowa == +== 5.-8.8. bitva Lubartówa ==
-== 5.-8.8. boje Ostrówa == +
-(srpen nebo září? návrat ke 4. divizi)+
 == 12.-17.8. postup na Brest Litevský == == 12.-17.8. postup na Brest Litevský ==
 (po polovině srpna přesun k 1. armádě) (po polovině srpna přesun k 1. armádě)
Line 149: Line 148:
 == srpen-listopad statická fronta jižně od Lucku == == srpen-listopad statická fronta jižně od Lucku ==
 (po polovině listopadu přesun zpět na italskou frontu) (po polovině listopadu přesun zpět na italskou frontu)
 +
 +=== 1917 ===
 == 12.5.-5.6. 10. bitva na Soči == == 12.5.-5.6. 10. bitva na Soči ==
 (červen 1917 přesun k mateřskému pluku) (červen 1917 přesun k mateřskému pluku)
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_119|119. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_119|119. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_3.1584890573.txt.gz · Last modified: 2020/03/22 16:22 by signumbelli1914