User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_67

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_ir_67 [2020/05/01 20:34] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== IR 67 - pluk (I., II., III. a IV. prapor) ======
  
 +=== 1914 ===
 +(27. pěší divize, ruská fronta)
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 6.-11.9. bitva u Ravy Ruské ==
 +== 12.-25.9. ústup za Białou ==
 +== 4.-11.10. postup zpět na San ==
 +== 14.-23.10. boje na Sanu ==
 +== 16.-30.11. boje u Krakova ==
 +(3.-12.12. přesun k Sieradzi-Piotrkowu)
 +== 15.-18.12. postup po severním břehu Visly v rámci limanowské operace ==
 +== 19.-31.12. boje u Tomaszowa ==
 +
 +=== 1915 ===
 +(na začátku února přesun do Karpat)
 +== 27.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech ==
 +== 20.-31.3. Velikonoční bitva v Karpatech ==
 +== 9.-10.5. bitva u Sanoku ==
 +== 11.-12.5. pronásledování ==
 +== 12.-15.6. bitva u Moscisk-Lubartowa ==
 +== 15.5.-4.6. boje u Przemyślu ==
 +== 16.-19.6. boje u Gródku-Magierowa ==
 +== 23.-28.6. boje u Bukaczowce-Bobrka ==
 +== 29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě ==
 +== 2.-5.7. pronásledováni na Zlatou Lipu ==
 +== 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu ==
 +== 13.-17.9. boje u Borszczewky ==
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva u Lucku ==
 +== 21.10. boj u Lopuszna ==
 +== od října statické pozice poblíž Brodů ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== 7.7. boj u Leduhowa ==
 +== 28.7.-3.8. bitva u Brodů ==
 +== 18.-27.8. boje ve východní Haliči ==
 +== 30.8.-polovina října ruské podzimní ofenziva ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== celý rok statické pozice u Brodů ==
 +(od konce roku 1917 IV. prapor součástí nového [[bojova_cesta_ir_125|125. pěšího pluku]])
 +
 +=== 1918 ===
 +(v březnu přesun do jižního Tyrolska, italská fronta)
 +== 15.-19.6. bitva na Planině Sedmi obcí a Monte Grappa ==
 +== 24.6.-15.7. italské protiútoky ==
 +== červenec boje u Asiaga ==
 +== 24.10. boj jižně od Asiaga ==
 +(divize se na konci října vzbouřila)
bojova_cesta_ir_67.txt · Last modified: 2020/05/01 20:34 by signumbelli1914