User Tools

Site Tools


bojova_cesta_kuldstir_14

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_kuldstir_14 [2020/05/19 18:33]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_kuldstir_14 [2020/05/19 18:55] (current)
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== k.u. LdstIR 14 ====== ====== k.u. LdstIR 14 ======
-(100. domobranecká pěší brigáda)+(100. domobranecká pěší brigáda, ruská fronta)
  
 +=== 1914 ===
 +== v srpnu v armádní skupině Falkenfeld(?) ==
 +== v říjnu v týlu 1. armády (I. sboru) ==
 +(na podzim pravděpodobně zánik)
bojova_cesta_kuldstir_14.txt · Last modified: 2020/05/19 18:55 by signumbelli1914