User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_ldstir_10

LdstIR 10

Na začátku války posádkou pevnosti Kraków.

Pak zřejmě již v roce 1914 rozpuštěn.

LdstMaBaon 21

(v listopadu 1915 změněn v LdstIB IV/10)

LdstBaon 78

LdstBaon 79

LdstBaon 80

LdstBaon 81

LdstBaon 82

LdstBaon 83

LdstBaon 84

(doplňovací obvod (expozitura) Turnov)

LdstBaon 85

(doplňovací obvod (expozitura) Turnov)

(od léta 1915 součástí LdstIR 409)

bojova_cesta_ldstir_10.txt · Last modified: 2020/05/28 18:35 by signumbelli1914