User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_ldstir_10

This is an old revision of the document!


LdstIR 10

Na začátku války posádkou pevnosti Kraków.

Pak zřejmě již v roce 1914 rozpuštěn.

Část příslušníků sloužila později v LdstIR 409.

bojova_cesta_ldstir_10.1586367335.txt.gz · Last modified: 2020/04/08 19:35 by signumbelli1914