User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ldstir_10 [2020/05/24 20:33]
signumbelli1914
bojova_cesta_ldstir_10 [2020/05/28 18:35] (current)
signumbelli1914
Line 5: Line 5:
 Pak zřejmě již v roce 1914 rozpuštěn. Pak zřejmě již v roce 1914 rozpuštěn.
  
-====== Domobranecké prapory (Ldst. Baon) stavěné během války velitelstvím LdstIR 10 ====== +====== LdstMaBaon 21 ====== 
-===== doplňovací obvod Mladá Boleslav ===== +(v listopadu 1915 změněn v LdstIB IV/10
-==== Ldst. Baon 78 ==== + 
-==== Ldst. Baon 79 ==== +====== LdstBaon 78 ====== 
-==== Ldst. Baon 80 ==== +====== LdstBaon 79 ====== 
-==== Ldst. Baon 81 ==== +====== LdstBaon 80 ====== 
-==== Ldst. Baon 82 ==== +====== LdstBaon 81 ====== 
-==== Ldst. Baon 83 ====+====== LdstBaon 82 ====== 
 +====== LdstBaon 83 ====== 
 +====== LdstBaon 84 ====== 
 +(doplňovací obvod (expozitura) Turnov) 
 +====== LdstBaon 85 ====== 
 +(doplňovací obvod (expozitura) Turnov)
  
-===== doplňovací obvod (expozitura) Turnov ===== 
-==== Ldst. Baon 84 ==== 
-==== Ldst. Baon 85 ==== 
 (od léta 1915 součástí [[bojova_cesta_ldstir_409|LdstIR 409]]) (od léta 1915 součástí [[bojova_cesta_ldstir_409|LdstIR 409]])
bojova_cesta_ldstir_10.1590345223.txt.gz · Last modified: 2020/05/24 20:33 by signumbelli1914