User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_ldstir_10

This is an old revision of the document!


LdstIR 10

Na začátku války posádkou pevnosti Kraków.

Pak zřejmě již v roce 1914 rozpuštěn.

Ldst. Baon 78

Ldst. Baon 79

Ldst. Baon 80

Ldst. Baon 81

Ldst. Baon 82

Ldst. Baon 83

Ldst. Baon 84

(doplňovací obvod (expozitura) Turnov)

Ldst. Baon 85

(doplňovací obvod (expozitura) Turnov)

(od léta 1915 součástí LdstIR 409)

bojova_cesta_ldstir_10.1590346800.txt.gz · Last modified: 2020/05/24 21:00 by signumbelli1914