User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_12

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ldstir_12 [2020/05/24 20:37]
signumbelli1914
bojova_cesta_ldstir_12 [2020/05/28 18:37]
signumbelli1914
Line 25: Line 25:
 Někdy kolem přelomu let 1915 a 1916 pluk rozpuštěn. Někdy kolem přelomu let 1915 a 1916 pluk rozpuštěn.
  
 +====== LdstMaBaon 8 ======
 +(v listopadu 1915 změněn v LdstIB 8)
  
-====== Domobranecké prapory (Ldst. Baon) stavěné během války velitelstvím LdstIR 12 ====== +====== LdstBaon 92 ====== 
- +====== LdstBaon 93 ======
-==== Ldst. Baon 92 ==== +
-==== Ldst. Baon 93 ====+
bojova_cesta_ldstir_12.txt · Last modified: 2020/05/28 18:37 by signumbelli1914