User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_14

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ldstir_14 [2020/05/24 21:03]
signumbelli1914
bojova_cesta_ldstir_14 [2020/05/28 18:37] (current)
signumbelli1914
Line 13: Line 13:
  
 Pluk byl v polovině listopadu s celou brigádou rozpuštěn, zbytky jednotek utvořily [[bojova_cesta_ldstir_25|40. domobranecký prapor]]. Pluk byl v polovině listopadu s celou brigádou rozpuštěn, zbytky jednotek utvořily [[bojova_cesta_ldstir_25|40. domobranecký prapor]].
 +
 +====== LdstMaBaon 1 ======
 +(v lednu 1915 rozpuštěn, zbytek zařazen do LIR 16)
  
 ====== LdstBaon 26 ====== ====== LdstBaon 26 ======
 ====== LdstBaon 27 ====== ====== LdstBaon 27 ======
 ====== LdstBaon 28 ====== ====== LdstBaon 28 ======
-====== Ldst. Baon 29 ======+====== LdstBaon 29 ======
bojova_cesta_ldstir_14.1590347004.txt.gz · Last modified: 2020/05/24 21:03 by signumbelli1914