User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_15

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_ldstir_15 [2020/03/25 20:52] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== LdstIR 15 ======
 +(106. domobranecká pěší divize, ruské bojiště)
 +
 +=== 1914 ===
 +== 25.-26.8. postup k ústí Kamienne ==
 +== 30.8. boj u Opole ==
 +== 7.-9.9. boje jižně od Lublina ==
 +== 11.-25.9. ústup na Nidu ==
 +== 1.-6.10. postup po severním břehu Visly ==
 +== 5.-6.10. boje u Sandomierze ==
 +== říjen ochrana břehu Visly severně od Sandomierze ==
 +== 29.-30.10. ústup na Opatówku ==
 +== 31.10.-2.11. boje na Opatówce ==
 +== 3.-13.11. ústup ke Krakówu ==
 +== 26.-25.11. boje u Krakówa ==
 +== 28.11. posádkou v Krakówě ==
 +== 9.12. výpad z pevnosti Kraków ==
 +== 15.-18.12. pronásledování na severním břehu Visly po bitvě u Limanowe ==
 +== 20.-31.12. boje na Nidě ==
 +
 +=== 1915 ===
 +pluk na začátku roku rozpuštěn a jeho příslušníci včleněni do [[bojova_cesta_ldstir_13|LdstIR 13]].
  
bojova_cesta_ldstir_15.txt · Last modified: 2020/03/25 20:52 by signumbelli1914