User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_25

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_ldstir_25 [2020/03/26 10:12] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== LdstIR 25 ======
 +(106. domobranecká pěší divize, ruské bojiště)
 +
 +=== 1914 ===
 +== 25.-26.8. postup k ústí Kamienne ==
 +== 30.8. boj u Opole ==
 +== 7.-9.9. boje jižně od Lublina ==
 +== 11.-25.9. ústup na Nidu ==
 +== 1.-6.10. postup po severním břehu Visly ==
 +== 5.-6.10. boje u Sandomierze ==
 +== říjen ochrana břehu Visly severně od Sandomierze ==
 +== 29.-30.10. ústup na Opatówku ==
 +== 31.10.-2.11. boje na Opatówce ==
 +== 3.-13.11. ústup ke Krakówu ==
 +== 26.-25.11. boje u Krakówa ==
 +== 28.11. posádkou v Krakówě ==
 +== 9.12. výpad z pevnosti Kraków ==
 +== 15.-18.12. pronásledování na severním břehu Visly po bitvě u Limanowe ==
 +== 20.-31.12. boje na Nidě ==
 +
 +=== 1915 ===
 +(na začátku roku přesun ke 4. armádě, pak většinou v záloze)
 +
 +(od dubna v Kombinované divizi Stöger-Steiner,​ resp. 62. pěší divizi)
 +== 2.-8.5. průlom u Gorlic ==
 +== 9.5. boj u Medrzechowa ==
 +== 11.-12.5. pronásledování ==
 +== 14.-20.5. bitva u Jaroslawi ==
 +== 2.-3.6. boje nad Tarnobrzegem ==
 +== 1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku ==
 +== 29.7.-2.8. dobytí Lublinu ==
 +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem ==
 +== 5.-8.8. bitva u Lubartówa ==
 +== 8.-11.8. boje u Ostrówa ==
 +(10.-16.8. přesun k 1. armádě)
 +== 19.-26.8. postup na Kovel ==
 +== 26.8.-13.9. ofenziva na Volyni ==
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck ==
 +== 23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno ==
 +(v září přesun na sočskou frontu, italské bojiště; zde zpět v 106. domobranecké pěší divizi)
 +== 18.10.-4.11. třetí bitva na Soči ==
 +== 10.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== 14.-15.5., 13.-17.6. a 28.6.-9.7. boje u Monfalcone ==
 +== 22.-26.7. přesun do východní Haliče, ruské bojiště ==
 +== 22.7.-3.8. bitva u Brodů ==
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva ==
 +== říjen-březen statická fronta u Brodů ==
 +
 +=== 1917 ===
 +(počátek dubna přesun na sočskou frontu, italské bojiště)
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči ==
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta ==
 +== konec října přesun do Tyrolska ==
 +== 10.-28.11. boje na Planině Sedmi obcí ==
 +
 +=== 1918 ===
 +== 28.-29.1. boje na Col del Rosso a Col d'​Ecchele ==
 +(únor přesun do Polska)
 +== únor-srpen okupační síly v Polsku ==
 +(v září přesun k Verdunu, západní válčiště)
 +== 8.-10.10. boje severně od Verdunu a východně od Maasy ==
 +(v listopadu se celá divize vrátila do vlasti)
  
bojova_cesta_ldstir_25.txt · Last modified: 2020/03/26 10:12 by signumbelli1914