User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_409

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ldstir_409 [2020/04/08 19:34]
signumbelli1914
bojova_cesta_ldstir_409 [2020/04/08 19:34] (current)
signumbelli1914
Line 2: Line 2:
 (pluk vznikl v létě 1915 na nečinné frontě na Sávě, balkánské bojiště) (pluk vznikl v létě 1915 na nečinné frontě na Sávě, balkánské bojiště)
  
-Složení pluku:+Složení pluku (od listopadu 1915 byly prapory označovány standardním způsobem jako I., II. a III.):
   * prapor 85/409 - doplňovací obvod Turnov (část obvodu [[bojova_cesta_ldstir_10|LdstIR 10]])   * prapor 85/409 - doplňovací obvod Turnov (část obvodu [[bojova_cesta_ldstir_10|LdstIR 10]])
   * prapor 91/409 - doplňovací obvod Jaroměř (část obvodu [[bojova_cesta_ldstir_11|LdstIR 11]])   * prapor 91/409 - doplňovací obvod Jaroměř (část obvodu [[bojova_cesta_ldstir_11|LdstIR 11]])
   * prapor 95/409 - doplňovací obvod Vysoké Mýto ([[bojova_cesta_ldstir_30|LdstIR 30]]).   * prapor 95/409 - doplňovací obvod Vysoké Mýto ([[bojova_cesta_ldstir_30|LdstIR 30]]).
-Od listopadu 1915 byly prapory označovány standardním způsobem jako I., II. a III. 
  
 === 1915 === === 1915 ===
bojova_cesta_ldstir_409.txt · Last modified: 2020/04/08 19:34 by signumbelli1914