User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ldstir_6 [2020/05/24 20:24] signumbelli1914bojova_cesta_ldstir_6 [2020/05/28 18:27] (current) signumbelli1914
Line 56: Line 56:
 (v listopadu se celá divize vrátila do vlasti) (v listopadu se celá divize vrátila do vlasti)
  
-====== Domobranecké pluky (Ldst. Baon) stavěné během války velitelstvím LdstIR 6 ======+====== LdstMaBaon 15 ====== 
 +(v červenci 1915 rozpuštěn, zbytek zařazen do [[bojova_cesta_ldstir_29|LdstMaBaon17]])
  
-==== Ldst. Baon 44 ==== +====== LdstBaon 44 ====== 
-==== Ldst. Baon 45 ==== +====== LdstBaon 45 ====== 
-==== Ldst. Baon 46 ====+====== LdstBaon 46 ======
bojova_cesta_ldstir_6.1590344697.txt.gz · Last modified: 2020/05/24 20:24 by signumbelli1914