User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_9

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ldstir_9 [2020/03/27 12:26]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_ldstir_9 [2020/05/28 18:34]
signumbelli1914
Line 4: Line 4:
  
 Pak zřejmě do konce války v Černé Hoře, resp. Albánii (Balkánské bojiště). Pak zřejmě do konce války v Černé Hoře, resp. Albánii (Balkánské bojiště).
 +
 +====== LdstMaBaon 7 ======
 +(v listopadu 1915 rozpuštěn, zbytek zařazen do [[bojova_cesta_ldstir_6|LdstIR 6]])
 +
 +====== LdstMaBaon 20 ======
 +(v listopadu 1915 změněn v LdstEB 20)
 +
 +====== LdstBaon 66 ======
 +====== LdstBaon 67 ======
 +====== LdstBaon 68 ======
 +====== LdstBaon 69 ======
 +====== LdstBaon 70 ======
 +====== LdstBaon 71 ======
 +====== LdstBaon 72 ======
 +====== LdstBaon 73 ======
 +====== LdstBaon 74 ======
 +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov)
 +====== LdstBaon 75 ======
 +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov)
 +====== LdstBaon 76 ======
 +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov)
 +====== LdstBaon 77 ======
 +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov)
bojova_cesta_ldstir_9.txt · Last modified: 2020/05/28 18:34 by signumbelli1914