User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_9

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
bojova_cesta_ldstir_9 [2020/05/24 20:31]
signumbelli1914
bojova_cesta_ldstir_9 [2020/05/24 21:02]
signumbelli1914
Line 5: Line 5:
 Pak zřejmě do konce války v Černé Hoře, resp. Albánii (Balkánské bojiště). Pak zřejmě do konce války v Černé Hoře, resp. Albánii (Balkánské bojiště).
  
-====== Domobranecké prapory (Ldst. Baon) stavěné během války velitelstvím LdstIR 9 ====== +====== LdstBaon 66 ====== 
- +====== LdstBaon 67 ====== 
-===== doplňovací obvod Litoměřice ===== +====== LdstBaon 68 ====== 
-==== Ldst. Baon 66 ==== +====== LdstBaon 69 ====== 
-==== Ldst. Baon 67 ==== +====== LdstBaon 70 ====== 
-==== Ldst. Baon 68 ==== +====== LdstBaon 71 ====== 
-==== Ldst. Baon 69 ==== +====== LdstBaon 72 ====== 
-==== Ldst. Baon 70 ==== +====== LdstBaon 73 ====== 
-==== Ldst. Baon 71 ==== +====== LdstBaon 74 ====== 
-==== Ldst. Baon 72 ==== +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov
-==== Ldst. Baon 73 ==== +====== LdstBaon 75 ====== 
- +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov) 
-===== doplňovací obvod (expozitura) Chomutov ===== +====== LdstBaon 76 ====== 
-==== Ldst. Baon 74 ==== +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov) 
-==== Ldst. Baon 75 ==== +====== LdstBaon 77 ====== 
-==== Ldst. Baon 76 ==== +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov)
-==== Ldst. Baon 77 ====+
bojova_cesta_ldstir_9.txt · Last modified: 2020/05/28 18:34 by signumbelli1914