User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_9

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ldstir_9 [2020/05/24 20:31]
signumbelli1914
bojova_cesta_ldstir_9 [2020/05/28 18:34]
signumbelli1914
Line 5: Line 5:
 Pak zřejmě do konce války v Černé Hoře, resp. Albánii (Balkánské bojiště). Pak zřejmě do konce války v Černé Hoře, resp. Albánii (Balkánské bojiště).
  
-====== Domobranecké prapory (Ldst. Baon) stavěné během války velitelstvím LdstIR 9 ======+====== LdstMaBaon 7 ====== 
 +(v listopadu 1915 rozpuštěn, zbytek zařazen do [[bojova_cesta_ldstir_6|LdstIR 6]])
  
-===== doplňovací obvod Litoměřice ===== +====== LdstMaBaon 20 ====== 
-==== Ldst. Baon 66 ==== +(v listopadu 1915 změněn v LdstEB 20)
-==== Ldst. Baon 67 ==== +
-==== Ldst. Baon 68 ==== +
-==== Ldst. Baon 69 ==== +
-==== Ldst. Baon 70 ==== +
-==== Ldst. Baon 71 ==== +
-==== Ldst. Baon 72 ==== +
-==== Ldst. Baon 73 ====+
  
-===== doplňovací obvod (expozitura) Chomutov ===== +====== LdstBaon 66 ====== 
-==== Ldst. Baon 74 ==== +====== LdstBaon 67 ====== 
-==== Ldst. Baon 75 ==== +====== LdstBaon 68 ====== 
-==== Ldst. Baon 76 ==== +====== LdstBaon 69 ====== 
-==== Ldst. Baon 77 ====+====== LdstBaon 70 ====== 
 +====== LdstBaon 71 ====== 
 +====== LdstBaon 72 ====== 
 +====== LdstBaon 73 ====== 
 +====== LdstBaon 74 ====== 
 +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov) 
 +====== LdstBaon 75 ====== 
 +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov) 
 +====== LdstBaon 76 ====== 
 +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov) 
 +====== LdstBaon 77 ====== 
 +(doplňovací obvod (expozitura) Chomutov)
bojova_cesta_ldstir_9.txt · Last modified: 2020/05/28 18:34 by signumbelli1914