User Tools

Site Tools


bojova_cesta_sr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_sr [2020/05/19 19:04]
signumbelli1914 [Prapory polních myslivců]
bojova_cesta_sr [2020/05/19 20:53] (current)
signumbelli1914 [Bojové cesty pluků ze Slovenska]
Line 1: Line 1:
 ====== Bojové cesty pluků ze Slovenska ====== ====== Bojové cesty pluků ze Slovenska ======
-Časem (snad) zpracujeme podobně jako [[bojova_cesta|bojové cesty pluků z Českých zemí]]. +V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z dnešního Slovenska a Podkarpatské Rusi. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházejícími z plukovních seznamů ztrát.
- +
-V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z Českých zemí. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházejícími z plukovních seznamů ztrát.+
 ===== Pěší pluky ===== ===== Pěší pluky =====
   * [[bojova_cesta_ir_12|IR 12]] - Komárno   * [[bojova_cesta_ir_12|IR 12]] - Komárno
bojova_cesta_sr.txt · Last modified: 2020/05/19 20:53 by signumbelli1914