User Tools

Site Tools


britska_dunajska_flotila

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
britska_dunajska_flotila [2016/02/12 20:07]
signumbelli1914
britska_dunajska_flotila [2019/06/22 15:10] (current)
Line 6: Line 6:
 Po nasazení u belgického pobřeží v říjnu 1914 (bitva na řece Yser) byla výzbroj HMS Mersey a HMS Severn opotřebována  a vzhledem k nedostatku náhradních dílu byly přezbrojeny 6´´(15,2cm) BL Mark VII z bitevní lodě HMS Montagu(([[http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_6-50_mk14.htm|6"(15.2cm) BL Mark VII]])). Ta v roce 1906 ztroskotala u ostrova Lundy. Po nasazení u belgického pobřeží v říjnu 1914 (bitva na řece Yser) byla výzbroj HMS Mersey a HMS Severn opotřebována  a vzhledem k nedostatku náhradních dílu byly přezbrojeny 6´´(15,2cm) BL Mark VII z bitevní lodě HMS Montagu(([[http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_6-50_mk14.htm|6"(15.2cm) BL Mark VII]])). Ta v roce 1906 ztroskotala u ostrova Lundy.
 {{::hms_montagu_4.jpg?200|}} {{::hms_montagu_4.jpg?200|}}
 +\\
 +{{::hms_montagu.jpg?200|}}
 \\ \\
 [[https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Aphis|HMS Aphis]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Aphis|HMS Aphis]]
britska_dunajska_flotila.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)