User Tools

Site Tools


brusilov

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

brusilov [2016/09/08 21:49]
signumbelli1914
brusilov [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Brusilova ofenziva ====== 
-FIXME toto tvořím protože si potřebuju udělat přehled kvůli kreslení plánků pro knížku LIR13 
- 
-===== Plány ===== 
-  * konference v Chantilly 
-  * Verdun 
-  * Ofrnziva u Naročského jezera (Нарочская операция) 18.-30.3.1916 
-{{:​mapy:​1457127423_file0002.jpg?​200|}} 
-  * Vojenská rada, Mogilev, 1/4/1916 
-===== OdB ===== 
- 
-===== Průlom a vzetí Lucku ===== 
- 
-===== Protiůtok ===== 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Mapy ===== 
-{{:​mapy:​lpdf_94_carte_de_l_offensive_broussilov.jpg?​200|}} 
  
brusilov.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)