User Tools

Site Tools


civilni_ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

civilni_ztraty [2015/01/08 22:11]
signumbelli1914
civilni_ztraty [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Úmrtí vyhladověním v Německu v důsledku spojenecké blokády ====== 
-^ Rok     ^ mrtví za rok       ^ mrtví denně ​ ^ 
-| 1915   | 88 232   | 241  | 
-| 1916   | 121 114   | 331  | 
-| 1917   | 259 000   | 712  | 
-| 1918   | 293 760   | 802  | 
-| celkem | 762 106  |   | 
  
-Ztráty civilního obyvatelstva způsobené spojeneckým bombardováním za druhé světové války jsou odhadovány na přibližně 800 000. 
- 
-//Zdroj: Martin Gilbert: První světová válka, úplná historie, BB/art, 2005, ISBN 80-7341-563-1,​ strana 346// 
- 
-====== Demografický obraz zemí Koruny české ====== 
- 
-[[Demografický obraz zemí Koruny české za první světové války v publikaci ČSÚ|Demografický obraz zemí Koruny české za první světové války v publikaci ČSÚ]] 
civilni_ztraty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)